Phương thức vận chuyển
  1. Khu vực Sài Gòn và Hà Nội:

Công ty thực giao hàng đến tận nơi theo địa chỉ khách hàng cung cấp.

  • Nội thành: 

               + Miễn phí vận chuyển khi khách hàng mua từ một bộ sản phẩm.

               + Phí giao hàng 30.000 đ khi mua võng lưới hoặc khung võng.

  • Ngoại thành: phí vận chuyển là 50.000 đồng đối với một đơn hàng.

 

  1. Các tỉnh thành khác trên toàn quốc:

Công ty thực hiện giao hàng qua chành xe tới địa chỉ khách hàng đã cung cấp.

Khách hàng thực hiện thanh toán phí vận chuyển với nhà xe khi nhận hàng.