Kiểm tra hàng chính hãng

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SẢN PHẨM DUY LỢI CHÍNH HÃNG

(BẰNG TEM ĐIỆN TỬ CHỐNG GIẢ)

 

9

 

10

Qúy khách lưu ý: 

- Lần đầu tiên nhắn tin kiểm tra bằng mã số hoặc quét mã QR sau lớp phủ bạc ,nếu là SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG tổng đài sẽ trả kết quả:

"BAN VUA MUA SAN PHAM CHINH HANG CUA DUY LOI VÀ KICH HOAT BAO HANH SAN PHAM. Day la san pham chinh hang cua Cong ty Duy Loi. 

[Tên hoặc số điện thoại Qúy khách đã cập nhật]

[thời gian thực hiện gửi tin nhắn kiểm tra]"

tin_nhYn_kiYm_tra

z3088600827625_e05a5022b70581efaa31b585de223277
 

-Lần kế tiếp nhắn tin kiểm tra hoặc quét mã QR, tổng đài sẽ trả kết quả:

1

z3088600818686_9daefb89b495ed841ad68022f57108ca

-  Nếu lần đầu nhắn tin kiểm tra bằng mã số hoặc quét mã QR sau lớp phủ bạc trên tem, tổng đài trả kết quả như hình dưới: 

 KHÔNG đúng Tên hoặc Số điện thoại Qúy khách đã cập nhật.

Thời gian hiển thị trên tin nhắn là thời điểm trong quá khứ và không phải thời điểm Qúy khách gửi tin nhắn kiểm tra lần đầu tiên.

=> SẢN PHẨM QUÝ KHÁCH ĐANG KIỂM TRA KHÔNG PHẢI LÀ SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG CỦA CÔNG TY DUY LỢI. Mã số sau lớp phủ bạc trên tem bị sao chép từ một mã số của sản phẩm chính hãng và đã được bán trước đó.

1

z3088600818686_9daefb89b495ed841ad68022f57108ca